НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Фармація

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр за спеціальністю 6.120201 “Фармація”

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на навчання за інтегрованими програмами зі скороченим терміном підготовки для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація ”. Базовий освітньо-кваліфікаційний рівень – вища освіта

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки фахівців 1201 “Медицина” та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація”

 

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12020101 “Фармація” та вступають для продовження навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 226 “ Фармація, промислова фармація”

 

Структура тестів та критерії оцінок вступних фахових письмових випробувань для здобуття ступеня магістра за сипеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація”