НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

План роботи приймальної комісії на 2018 рік

 

План роботи приймальної комісії на 2018 рік

 

№ з/п Заплановані заходи Період виконання Відповідальні особи Помітка про виконання
Організаційні заходи
1 Формування приймальної комісії  

Грудень 2017

Голова Приймальної комісії

Ректор НМУ ім. О.О. Богомольця

2 Проведення засідань приймальної комісії постійно Члени Приймальної комісії
3 Упорядкування та затвердження плану роботи приймальної комісії Січень 2018 Марущенко Ю.Л.
4 Розподіл обов’язків серед членів приймальної комісії Січень 2018 Костюк І.А.
5 Матеріально-технічне забезпечення приймальної комісії Травень-липень 2018 Марущенко Ю.Л.
8 Підготовка зразків бланків документації для роботи Приймальної комісії в період прийому документів вступників Травень-липень 2018 Марущенко Ю.Л
9 Розробка плану-графіку роботи Приймальної комісії, основні заходи по підготовці та проведенню прийому абітурієнтів  

Червень 2018

Марущенко Ю.Л
10 Розробка проекту Правил прийому до НМУ ім. О.О Богомольця у 2018 році Листопад 2018 Марущенко Ю.Л
11 Затвердження та оприлюднення Правил прийому до НМУ ім. О.О Богомольця у 2018 році

 

Грудень 2017  

Вчена Рада

12 Оновлення інформаційного стенду приймальної комісії, веб-сайту НМУ ім.О.О. Богомольця, друк листівок, буклетів, інформаційних матеріалів  

Січень 2018

 

Костюк І.А.

13 Розробка та затвердження графіку вступних випробувань у 2018 році Червень 2018  

Марущенко Ю.Л.

15 Затвердження кошторису(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб) Червень 2018  

Планово-фінансовий відділ

16 Супроводження програмного забезпечення для ведення бази даних вступників  

Постійно

 

АСУ «Електронний деканат»

17 Організаційні заходи щодо прийому документів від вступників: Травень 2018 Марущенко Ю.Л.
1.      Проведення інструктивних нарад технічних працівників Липень 2018 Тарасенко М.В.
2.      Підготовка приміщень, комп’ютерної техніки, бланків, екзаменаційних листів  

Липень 2018

 

Марущенко Ю.Л.

18 Підготовка комп’ютерної групи з опрацювання документів вступників Червень-липень 2018 Тарасенко М.В.
Організація роботи членів Приймальної комісії в електронній базі даних ЕДБО Липень 2018 Тарасенко М.В.
Організація прийому відвідувачів з питань вступу до університету Постійно Архипова А.І.
Відповіді на питання абітурієнтів по телефонам Приймальної комісії, з питань вступу та зарахування. Постійно Архипова А.І.
Організація і проведення  прийому документів Липень-серпень 2018 Члени Приймальної комісії
Проведення засідань приймальної комісії по зарахуванню студентів на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб Серпень 2018 Члени Приймальної комісії
23 Проведення засідань Приймальної комісії по зарахуванню іноземних студентів. Липень-жовтень 2018 Члени Приймальної комісії
25 Формування наказів на зарахування до складу студентів НМУ             ім.О.О. Богомольця рекомендованих вступників на підставі рішень Приймальної комісії Серпень 2018  

Марущенко Ю.Л.

26 Організація розподілу студентів по деканатам факультетів Серпень 2018  

АСУ «Електронний деканат»

27 Підготовка документів щодо замовлення студентських квитків для студентів Серпень 2018 АСУ «Електронний деканат»
28 Організація передачі особових справ вступників до Студентського Столу Серпень 2018  

Технічний секретаріат

29 Проведення підсумків роботи приймальної комісії за поточний період Серпень- вересень 2018  

Марущенко Ю.Л.

30 Оформлення звітів роботи приймальної комісії Серпень-вересень 2018  

Тарасенко М.В.

31 Виступ відповідального секретаря Приймальної комісії на Вченій раді НМУ ім. О.О.Богомольця щодо підсумків вступної кампанії 2018 року. Вересень 2018  

Марущенко Ю.Л.

Робота предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій для проведення співбесід
1 Оформлення наказу щодо складу предметних, відбіркових, апеляційних комісій  та комісій для проведення співбесід у 2018 році.  

Березень-квітень 2018

 

Голови предметної комісії

2 Розробка програм вступних іспитів(випробувань) з критеріями, а також завдання для вступу на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти, програми на базі МС, бакалавра, магістра. Березень-квітень 2018 Голови предметної комісії
Затвердження програми вступних випробувань з критеріями, а також завдання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, програми на базі МС, бакалавра, магістра.  

Квітень 2018

 

Голови предметної комісії

Марущенко Ю.Л.

Оприлюднення програм на веб-сайті НМУ ім. О.О. Богомольця Квітень-Травень 2018 Костюк І.А.
Формування комплектів завдань вступних випробувань. Червень-липень 2018 Марущенко Ю.Л.

Голови предметних комісій

Підготовка аудиторі для проведення вступних випробувань Червень-липень 2018 Члени Приймальної комісії
Проведення вступних випробувань Липень 2018  

Члени екзаменаційної комісії

Інформування та оприлюднення рейтингового списку вступників та рекомендованих до зарахування. Серпень 2018  

Члени Приймальної комісії

Профорієнтаційні заходи
1 Визначення та проведення заходів профорієнтаційної роботи Грудень-липень 2018 Відділ організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки

Відділ профорієнтаційної роботи

2. Розробка та наповнення веб-сайту НМУ ім. О.О.Богомольця інформацією щодо факультетів та спеціальностей для вступників  

Постійно

 

Костюк І.А.

3 Розробка матеріалів для майбутніх абітурієнтів(буклети, листівки, рекламна продукція) Листопад 2017

Червень

2018

Відділ організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки

Відділ профорієнтаційної роботи

4 Проведення виставок, семінарів, участь у проведенні дня відкритих дверей, виїзні зустрічі з випускниками шкіл та коледжів м. Київ та   Київська область,участь у заходах присвячених обранню майбутньої  професії («Ярмарок професій»).  

Постійно

Відділ організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки

Відділ профорієнтаційної роботи

5 Надання консультацій з приводу вступу до НМУ ім..О.О. Богомольця по телефоній лінії Приймальної комісії, відповіді на запити в поштовій скриньці Університету.  

Постійно

 

 

Відділ профорієнтаційної роботи