НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Cертифікати ЗНО

ПЕРЕЛІК

конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

 

 

  1. Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література.

 

  1. Інформація про другий та третій конкурсні предмети наведена в таблиці:

 

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності Конкурсні предмети
Другий предмет Третій предмет
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія біологія хімія або математика
222 Медицина біологія хімія або математика
225 Медична психологія біологія хімія або математика
226 Фармація, промислова фармація біологія хімія або математика
227 Фізична терапія, ерготерапія біологія хімія або математика
228 Педіатрія біологія хімія або математика

 

Мінімальні значення кількості балів із вступних випробувань для вступу на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» не можуть бути встановлені менше 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

 

Університет допускає вступника до участі у конкурсі за спеціальностями 225 «Медична психологія», 227 «Фізична терапія, ерготерапія»,  226 «Фармація, промислова фармація» у разі успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) з усіх конкурсних предметів.»