НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Телефонний довідник

ТЕЛЕФОНИ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

e-mail
Навчально-методичний відділ uch1@nmu.ua 235-73-94

235-62-14

Відділ кадрів kadru1111@ukr.net 234-60-74
Планово-фінансовий відділ nmunmu@yandex.ua 235-73-91

234-29-91

Юридичний відділ bit.alex@ukr.net 234-75-56
Бухгалтерія nmu_buhgalter@ukr.net 234-72-76

234-93-72

Бухгалтерія зі студентських питань 235-72-56
Відділ лікувально-консультативної роботи nmu.likuvalna@gmail.com 234-43-11
Науково-дослідна частина nauka_nmu@ukr.net 234-60-63
Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій andrii.dinets@nmu.ua 234-60-63
Відділ міжнародних зв’язків interdeptnmu12@gmail.com 235-71-12
Вчений секретар університету, в.о. вченого секретаря Вченої ради sulik.nmu@gmail.com 234-13-91
Вчений секретар ректорату revatd@ukr.net
Приймальна комісія pk@nmu.ua
Профком співробітників profkomnmu@ukr.net 235-40-52

234-81-77

Редакція газети “Медичні кадри” med_kadry@ukr.net 235-73-65
Відділ організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки nmu_412@ukr.net 235-31-45
Прес-центр press@nmu.ua 234-45-25
Бібліотека bibliotekanmu@nmu.ua 454-49-58

454-49-28

Підготовчі курси nmu_kurs@ukr.net 454-49-00

235-31-45

Канцелярія nmu@nmu.ua 234-92-76
Відділ аспірантури та докторантури aspirantura_nmu@ukr.net 234-57-63
Товариство молодих вчених і спецалістів info.tmv.nmu@gmail.com 234-60-63
Стоматологічний медичний центр glammurr@bigmir.net 483-99-87
Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини uafmed@gmail.com

utcfm.nmu@gmail.com

360-78-80

425-93-23

Інститут гігієни та екології san-gig@yandex.ru 456-10-68
Науково-дослідний Інститут експериментальної та клінічної медицини lnatrus@mail.ru 456-91-13
Інститут післядипломної освіти nmu.internship@gmail.com    ipo@nmu.ua
Медичний коледж colledge_nmu@i.ua 483-94-96
Студентська організація НМУ.ТВ salvinia1994K@gmail.com
Відділ державних закупівель tender.nmu@ukr.net 234-81-77
Відділ комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти itde@nmu.ua 456-92-98
Другий відділ (військовий стіл) viiskovy.stil@yandex.ru 454-49-08
Архів arhiv.nmyimbog@ukr.net 455-62-87
Український медичний ліцей uml_nmu@ukt.net 287-27-38
Антикорупційний комітет nmu.akk@gmail.com 360-83-90

ТЕЛЕФОНИ ДЕКАНАТІВ ТА АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Деканат з інтернатури nmu.internship@gmail.com 288-03-01
Декан по роботі з іноземними студентами dentfaculty@gmail.com 454-49-51

454-49-94

Декан факультету підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів (фпк) україни ipe@nmu.ua 456-51-89
Деканат медичного факультету №1 melnykv@ukr.net 456-81-93

454-49-80

Деканат медичного факультету №2 med2@nmu.ua 456-56-37

454-49-16

Деканат медичного факультету №3 med3.dekanat@nmu.ua 456-56-25
Деканат медичного факультету №4 Dec4@i.ua 456-71-62

454-49-47

Деканат медико-психологічного факультету dek.medpsih@gmail.com 234-01-19
Деканат стоматологічного факультету dekanat_stomat@nmu.ua 483-89-94

483-95-57

Деканат факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України  juliavakarenko@ukr.net 454-49-31
Деканат фармацевтичного факультету (очна форма навчання) farmdekanat.nmu@ukr.net 235-90-65

235-44-29

Деканат фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) 235-44-29

НАВЧАЛЬНІ КОРПУСИ

Адміністративний корпус (бульвар Шевченка,13) 234-39-68
Морфологічний корпус (проспект Перемоги,34) 454-49-86
Навчальний корпус (вул. Мечнікова,5) 235-02-59
Санітарно-гігієнічний корпус (проспект Перемоги,34) 454-49-49
Спортивний корпус (проспект Перемоги,34) 454-49-74
Фармацевтиний корпус (вул. Пушкінська,22) 234-05-59
Фізико-хімічний корпус (проспект Перемоги,34) 454-49-67
Стоматологічний корпус (вул. Зоологічна,1) 454-49-77

483-99-87

ГУРТОЖИТКИ

Гуртожиток №2 (вул. Трьохсвятительська,4) 278-38-88
Гуртожиток №3 (вул. Шутова,14) 456-23-76
Гуртожиток №4 (вул. Шутова,14-а) 456-73-90
Гуртожиток №5 (вул. Шутова,14-б) 456-11-91
Гуртожиток №6 (вул. Шутова,14-в) 456-52-01
Гуртожиток №7, №7-а (Чоколівський бульвар,39) 242-28-66

ІНШІ

Гараж 483-99-86

454-49-25

Друкарня 454-49-23
Еспериментально-біологічна клініка (віварій) 454-49-29
Міжнародний культурний центр 454-49-07
Майстерні 278-31-10
Різограф 456-24-76
Санаторій профілакторій 456-88-23
Склад 456-72-90
Спортивно-оздоровчий табір 261-22-84
Студентська поліклініка 236-50-91

236-21-81

Центр громадського харчування 454-49-76

ТЕЛЕФОНИ КАФЕДР ТА АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Акушерства і гінекології №1 ag1nmu@i.ua 234-22-71 каб.

522-87-24 каф. комутатори:

235-48-34 235-14-79, 235-31-16, додатковий: 3-54; 3-63

235-14-79 додатковий: 3-54

 

Акушерства і гінекології №2 ag2@nmu.ua 512-81-05 каб.

512-93-18 каф.

Акушерства і гінекології №3 ag3@nmu.ua 405-60-33 каб.

405-02-51 каф.

Анатомії людини al@nmu.ua 454-49-87 каб.

454-49-94

Анестезіології та інтенсивної терапії  yul_v76@ukr.net 528-54-95 каб.,

529-24-72 каф.

249-78-23 каб.,

543-43-94 каф.

Аптечної та промислової технології ліків aptl@bigmir.net 235-90-66 каб., каф.
Біології bio.dep.nmu@gmail.com 454-49-92 каб.

454-49-95 каф.

Біоорганічної та біологічної хімії biochem-nmu@ukr.net 454-49-20 каб.

454-49-19 каф.

Внутрішньої медицини №1 Kafvnutrmed1@ukr.net 235-91-73 каф.

комунатори: 235-14-79, 235-48-34, 235-31-16

Внутрішньої медицини №2 kafedra.intermed2@nmu.ua 287-20-40
Внутрішньої медицини №3 internalmed@ukr.net 540-96-29 каф.

 

Внутрішньої медицини №4 vm4@nmu.ua 528-35-19 каб.,

528-33-78 каф.

528-35-76 каф.,

528-37-65 каф.

Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету vm3@nmu.ua 486-49-80 каб.,

486-19-55 каф.

486-56-29 каф.

Гістології та ембріології t_darmogray@ukr.net 454-49-88 каб.

454-49-89 каф.

Гігієни та екології gek@nmu.ua 483-83-45 каб.

454-49-32 каб.,

454-49-42 каф.

Гігієни праці і професійних хвороб, курс “професійних хвороб” kgpnmu@ukr.net   olha.arustamian@nmu.ua 456-14-87 каб.,

419-86-93 каф.

454-49-30 каф.

424-34-42 каф.

Гігієни харчування gighar@ukr.net                              nvelyka@ukr.net 456-10-68 каб.,

454-49-34 каф.

454-49-34 каф.

Дерматології та венерології derma-kafedra@ukr.net 287-30-34 каб.

234-62-75 каф.

Дитячих інфекційних хвороб kaf_pedinfec_nmu@ukr.net 483-74-62 каб.

540-96-36

Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань nmu.dts@gmail.com 483-17-03 каб.

454-49-60 каф.

Дитячої хірургії pedsurg_nmu@yahoo.com 236-59-06 каф.

236-70-52

Ендокринології nmuendocrinology@gmail.com 235-60-05 каб., каф.
Епідеміології epidnmu@gmail.com 483-94-92 каб.

454-49-36 каф.

Загальної і медичної психології та педагогіки psnmu@bigmir.net 234-66-82 каб.,

279-10-81 каф.

278-00-49 каф.,

278-00-91 каф.

Загальної практики (сімейної медицини) Sim.med@bigmir.net 502-21-66 каб.

484-08-96 каф.

Загальної хірургії №1 kafedra1nmu@gmail.com 524-59-42 каб., каф.
Загальної хірургії №2 zh2nmu@ukr.net 540-96-61 каб.,

540-96-20 каф.

540-96-90 каф.

Іноземних мов im@nmu.ua 456-44-72 каб.

454-49-90 каф.

Інфекційних хвороб alex050@bigmir.net 417-21-96 пропускник інфекційного відділення
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики kafedra-imun@gmail.com 425-87-98 каб.,

486-54-03 каф.

Клінічної фармакології та клінічної фармації vlad.klfarm@gmail.com
Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків  communalhygienenmu@gmail.com 454-49-35 каб.,

454-49-41 каф.,

454-49-05 каф.

456-58-85 факс,

454-49-45 каф.,

454-49-46

Латинської мови  lm@nmu.ua 454-49-15 каб. каф.
Медичної та біологічної фізики mbf@nmu.ua 454-49-21 каб.,

454-49-01 каф.

454-49-13 каф.

Медичної та загальної хімії medicalchemistry777@gmail.com 454-49-11 каб.

454-49-12 каф.

Медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання  medinf@i.ua 279-26-29 каб.

234-83-52 каф.

Мікробіології, вірусології і імунології microb.kaf@yandex.ru    mvi@nmu.ua 483-95-60 каб.,

454-49-48 каф.

454-49-37 каф.

Неврології neurology.nmu@yandex.ua 379-23-19 відділення

249-78-24 каф.,

249-78-42 каф.

Неврології та реабілітаційної медицини nrm@nmu.ua 497-78-49 каб.

497-04-67 каф.

Нейрохірургії miroslavam2006@ukr.net 483-82-27 каб.,

486-24-33 каф.

483-12-53 каф.

Онкології info@oncology-ua.com 450-41-76 каб.

450-82-32 каф.

Організації охорони здоров’я та соціальної медицини  ozo_socmed_nmu@ukr.net 236-42-33 каб.

236-01-22 каф.

Організації та економіки фармації pharmacy.organization@nmu.ua 234-20-75 каб.

235-90-67 каф.

Оперативної хірургії і топографічної анатомії ohta@nmu.ua 246-72-97 каб.

234-42-32 каф.

Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології opos.nmu@gmail.com 483-99-85 каб.

483-13-02 каф.

Ортопедичної стоматології ortstom.nmu@gmail.com 454-49-64 каб.
Оториноларингології kafedra.lor@nmu.ua 235-20-96 каб.

529-88-11 каб

Офтальмології kafedra.oft@nmu.ua 255-14-75 каб., каф.
Патологічної анатомії №1 kafedra.patmorph1@nmu.ua 235-02-59 каб.,

234-43-54 каф.

Патологічної анатомії №2 gichka@ukr.net 560-89-70
Патофізіології patho.nmu@gmail.com 454-49-27 каб.

454-49-57 каф.

Педіатрії №1 Pediatria1nmu@gmail.com 465-17-88 каб.

465-17-89 каф.

Педіатрії №2 krivopustov@voliacable.com 540-96-93 каб.

540-96-26 каф.

Педіатрії №4 nmu.ped4@gmail.com 234-53-75 каб.,

235-53-45 каф.

235-50-74 каф.,

234-72-52 каф.

Педіатрії №5 p5nmu@ukr.net 243-13-00 каб., каф.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 vnetiazhenko@ukr.net 465-27-34 каб.,

481-10-39 каб.

465-27-33 каф.,

527-77-97 каф.

Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 kondratyuk-vital@mail.ru 540-96-69 каб.

540-96-55 каф.

Відповідальний за навчально-методичну роботу – Бичков Олег Анатолійович –  oleg_bichkov@yahoo.com
Психіатрії та наркології napr_center@bigmir.net 463-74-83 каб.,

468-50-68 комут.

додат 33-33

468-35-54 каб.,

468-52-15 комут.

Психосоматичної медицини і психотерапії kafedra.psm@nmu.ua 406-97-50
Радіології та радіаційної медицини nmuradiology@mail.ru 456-82-97 каб.

456-10-11 каф.

Судової медицини  та медичного права mbv@list.ru 440-98-76 каб, каф.

440-32-98

Терапевтичної стоматології ts@nmu.ua 483-95-58 каб.

483-13-20 каф.

Травматології та ортопедії kaftravm@mail.ru 288-01-26 каб.

486-32-07 каф.

Україністики kafedra_ukrainistyky@ukr.net 454-49-38 каб., каф.
Урології urology-nmu@ukr.net 287-70-39 каб.

467-79-99 каф.

Фармакології n_f_farma@ukr.net 454-49-43 каб.,

454-49-41 каф.

454-49-24 каф.

Фармакогнозії та ботаніки pharmbotany@gmail.com 278-00-57 каб.

235-90-66 каф.

Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії fbth@nmu.ua 234-67-08 каб.,

234-67-24 каф.

235-44-29

Фізіології physiology@nmu.ua 454-49-81 каб.

454-49-82 каф.

Фізичного виховання і здоров”я fiz_vih@ukr.net 454-49-74 каф.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини physrehabkaf@gmail.com 517-72-26 каб, каф.
Філософії та соціології  ivafilos1403@gmail.com 454-49-84 каф.

456-00-44 каф.

Фтизіатрії та пульмонології ft@nmu.ua 430-42-46 каб.

430-46-20 каф.

Хірургії №1 dep.surgery1@gmail.com 234-82-00 каб.

275-57-44 каф.

234-66-49 факс

Хірургії №2 hir2@nmu.ua 249-78-41 каб.,

249-78-33 каф.

Хірургії №3 hir3@nmu.ua 529-38-43 каб.,

518-94-86 каф.

528-35-34 каф.

Хірургії №4 hir4@nmu.ua  234-53-52 каб.
Хірургії стоматологічного факультету doctor45@ukr.net 518-63-62 каб., каф.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку yakovenko_ln@ukr.net                       olegshafeta@gmail.com 285-17-18 каб.,

284-22-07 каф.

Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії uacmfs@ukr.net 483-94-93 каб.

483-18-79 каф.

Кафедри інституту післядипломної освіти
Акушерства та гінекології післядипломної освіти akgp@nmu.ua Зав. кафедри (044) 270-31-74, (044) 270-31-72;

кафедра (044) 331-36-90

Менеджменту охорони здоров’я managementnmu@gmail.com 044-250-13-47, 044-250-13-37,
Педагогіки та психології післядипломної освіти kppnmu@ukr.net 454-49-87
Педіатрії післядипломної освіти iurii.marushko@gmail.com 483-91-96

483-37-09 каф.

Стоматології intern.stomatolog@gmail.com 223-37-23
Терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології післядипломної освіти tipo@nmu.ua
Хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти Surgery_NMU@i.ua