НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

До 175-річчя з дня народження видатного ученого-біолога, лауреата Нобелівської премії Іллі Ілліча Мечникова

15.05.2020

І.І. МечниковМечников Ілля Ілліч (15.05.1845, с. Іванівка Куп’янського р-ну Харківської обл. – 15.07.1916, Париж, Франція) – видатний учений-біолог, один із основоположників еволюційної ембріології, порівняльної патології, імунології та мікробіології; лауреат Нобелівської премії.

ФотопортретиІ.І. Мечникова (Париж, 1895 г.)

Ілля Мечников народився у дворянській родині. За два роки закінчив чотирирічний курс природничого відділення фізико-математичного факультету Харківського університету (1864). Видатний фізіолог Климент Тімірязєв згадував, що на початку 1860-х рр. у наукових колах Петербурга ходили чутки про вундеркінда, який з’явився у Харкові. Це був зовсім тоді юний Ілля Мечников.

Молодий учений займався науковою діяльністю в Неаполі, в Грессенському, Новоросійському (1867–1868) і Петербурзькому (1868–1870) університетах. У 1870–1882 рр. – завідував кафедрою зоології та порівняльної анатомії Новоросійського університету в Одесі; згодом його професор, у 1886–1887 рр. завідував організованою ним першою в Росії (і другою в світі) Одеською бактеріологічною станцією (тепер – Одеський науково-дослідний інститут вірусології та епідеміології ім. І. І. Мечникова МОЗ України) – для боротьби з інфекційними захворюваннями;  у 1888–1916 рр.  –  завідував лабораторією при інституті Луї Пастера у Парижі, з 1905 р. – його директор.

Фотография участников бактериологической секции Гигиенического и демографического конгресса в Лондоне. Среди сфотографированных: 3-й во втором ряду – И.И.Мечников, 1-й в третьем ряду – Я.Ю.Бардах, 2-й слева в первом ряду – Джозеф Листер (английский хирург и учёный, создатель хирургической антисептики), Эмиль Ру, Ганс Бухнер (немецкий микробиолог и иммунолог) и др. (1891 г.)

Основні наукові праці Мечникова присвячено еволюційній ембріології, мікробіології, імунології та геронтології. Він став засновником теорії зародкових листків (1871) та одним із основоположників еволюційної порівняльної  ембріології (1865–1876). Учений відкрив явище фагоцитозу (1882); розробив на його основі фагоцитарну теорію імунітету (1883) та теорію порівняльної патології. Створив теорію походження багатоклітинних організмів (1886). Ці дослідження стали значним внеском у еволюційне вчення.

Мечников – один із основоположників мікробіології. У дослідах на собі та співробітниках довів роль холерного вібріона як збудника азіатської холери. Виконав класичні дослідження щодо вивчення експериментального сифілісу, черевного тифу, туберкульозу, холери. Провів новаторські роботи щодо з’ясування ролі мікробних асоціацій та антагонізму мікробів в інфекційному процесі. Створив учення про цитотоксини.

Широко відомими стали праці І. Мечникова про тривалість життя та причини старіння. Він створив власну науку про довголіття – «ортобіоз». Учений вважав, що старість як хворобу можна лікувати режимом харчування і гігієнічними заходами.

Диплом І.І. Мечникова на звання почесного члена Російської академії наук (29.12.1902 г.)

Свої філософські погляди природодослідника учений виклав у книгах: «Етюди про природу людини» (1903), «Етюди оптимізму» (1907), «Сорок років пошуку раціонального світогляду» (1913). Іще за життя  І. Мечникова його прізвище стало в один ряд з іменами таких світил науки, як Луї Пастера, Роберта Коха, Пауля Ерліха, Джозефа Лістера, Еміля Ру та ін. Саме Ілля Мечников одним із перших розкрив таємниці захисних сил людського організму.

Фотокопія диплома про присудженняІ.І.Мечникову Нобелівської премії (29.10.1908г.)

За створення фагоцитарної теорії імунітету Мечников був удостоєний у 1908 р. Нобелівської премії.

Фотографія І.І. Мечникова і Е. Ру (1905 р.)

Фотографія співтробітників Інститута Пастера в ПарижіВ центрі: І.І. Мечников

Професор Еміль Ру,  найближчий сподвижник Луї Пастера, писав про Іллю Мечникова, який став заступником директора інституту Л. Пастера у Парижі: «…Ви стали на чолі школи і створили в цьому інституті науковий осередок… Інститут Пастера багато за що завдячує Вам. Ви принесли йому престиж Вашого імені, і працями своїми та своїх учнів Ви значною мірою сприяли його славі. В ньому Ви показали приклад безкорисливості, відмовившись від будь-якої оплати в роки, коли насилу зводили кінці з кінцями…».

Наукова школа І.І. Мечникова відрізнялася від французької та німецької мікробіологічних шкіл тим, що була біологічною (фагоцитарною, клітинною). Вона відкидала уявлення про організм, як про пасивне місце перебування інфекції, звертала увагу на наявність спеціалізованої фізіологічної системи, яка виконує захисні функції. Як біолог у найширшому розумінні слова, Мечников цікавився явищами паразитизму в тваринному царстві, і результатом його робіт у цій галузі стало теоретичне обґрунтування заходів боротьби, яких слід вжити, щоб допомогти організмові перемогти інфекцію. Фагоцитарна теорія вченого сприяла розвиткові імунології, яка дала змогу охопити патологічний процес у цілому.

Фотографія співробітників лабораторіїІ.І. Мечникова в Інституті Пастера у 18891890 рр. На фотографії напис: Глубокоуважаемому Илье Ильичу Мечникову сердечно признательные: (далее следуют подписи изображенных на фотографии [Трапезников Ф.К., Вагнер К.Э., Половцев В.В., Габричевский Г.Н., Хавкин. В.А. и др.] (Париж, 2 июня 1890 гг.)

Геній І.І. Мечникова виявився здатним поєднувати інтелектуальну напругу, спрямовану на створення фундаментальних біологічних концепцій, з тяжкою, і часто, невдячною діяльністю в галузі практичної медицини. Ця діяльність іноді мала героїчний, жертовний характер. Так, працюючи в Одесі, учений провів дослід самозараження поворотним тифом, а в 1892 р., під час епідемії холери у Франції, вивчаючи властивості холерних вібріонів і розробляючи способи боротьби з ними, він випив культуру збудника смертельної хвороби.

І.І. Мечников завжди дотримувався позиції активного гуманізму. Він мав стійку прихильність до активної діяльності, спрямованої на моральне удосконалення, добродійність, перетворення навколишнього світу для поліпшення його на гуманістичній основі. Тут доречно навести враження від спілкування з І.І. Мечниковим Льва Толстого: «Ілля Ілліч справив на мене найприємніше враження. Я не зустрічав у ньому звичайної риси вузькості фахівців, учених людей. Навпаки, широкий інтерес до всього, і насамперед до естетичних сторін життя. З другого боку, складні спеціальні питання та відкриття в галузі науки він так просто викладав, що вони мимоволі захоплювали своїм інтересом. Я був вражений його енергією: незважаючи на ніч, проведену у вагоні, він був такий жвавий і бадьорий, що являв собою чудовий доказ правильності його гігієнічного, почасти навіть морально-гігієнічного режиму».

І. Мечников і Л. Толстой у Ясній Поляні

Для Іллі Ілліча Мечникова надзвичайно характерним був постійний пошук світоглядних та моральних основ діяльності. Його книга «Сорок років пошуку раціонального світогляду» (1913) підбила підсумок цим пошукам і стала світоглядним фундаментом для багатьох поколінь людей науки.

ФотопортретиІ.І. Мечникова (1912 р.)

«Характерную черту науки составляет именно то, что она требует сильной деятельности». І. Мечников

Жидких І.П., гол. бібліограф