НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Експертна комісія

Експертна комісія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця проведить оцінку матеріальних носіїв інформації, що готуються для публікації у друкованих та електронних наукових виданнях України та за кордоном, або плануються до презентації на міжнародних, зарубіжних і відкритих загальнодержавних з’їздах, конференціях, нарадах, симпозіумах, тощо. Експертна оцінка носіїв інформації виконується під час засідань комісії згідно графіку. За результатами оцінки Комісія складає Акт експертизи

Список документів, що подаються до Експертної комісії:

  1. Авторська довідка
  2. Один роздрукований примірник статті
  3. Один заповнений примірник Акту Експертизи (вносяться дані авторів у полях відмічених жовтим кольором в зразку документів)

Документи для розгляду подавати в Науково-дослідну частину НМУ за адресою бул. Т. Шевченка, 13, к. 101.

Зразки документів:

Склад Експертної комісії:

Голова Комісії: А.В. Дінець – в.о. начальника науково-дослідної частини
Заступник Голови: О.І. Емельянова – учений секретар університету
Члени комісії: Г.Д. Малунова – начальник відділу міжнародних зв’язків
Л.Ф. Воловик – фахівець з інтелектуальної власності відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій
В.В. Писєва – науковий співробітник відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій
Л.І. Скрипка – провідний спеціаліст відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій
А.І. Єгоренков – доцент кафедри медичної та біологічної фізики, відповідальний секретар Комісії з питань етики НМУ